5 LỖI VI PHẠM PHỔ BIẾN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIKTOKSHOP & CÁCH GIẢI QUYẾT – Nguyễn Cường Marketing

5 LỖI VI PHẠM PHỔ BIẾN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIKTOKSHOP & CÁCH GIẢI QUYẾT – Nguyễn Cường Marketing 2022

Không biết tại sao shop bị khoá? Không biết tại sao không được xét duyệt, flop?… – Vấn đề của nhiều shop dù mới hay bán hàng đã lâu trên sàn. Đặc biệt là gần đây có shop nhận thông báo khoá vĩnh viễn là câu hỏi mà Nguyễn Cường Marketing nhận được rất nhiều gần đây.
👉 Dưới đây là 5 lỗi vi phạm và cách thức giải quyết mà bất kỳ nhà bán nào cũng cần nắm rõ.
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '4. Chuyển hướng lưu lượng Mô tả: Có sự xuất hiện/ đề cập nền tảng khác và thông tin cá nhân. 꽃 GỢI Ý: Tránh xuất hiện/ đề cập liên quan các thông tin cá nhân (Sđt, địa chỉ, thông tin liên lạc), thông tin liên quan đến bên thứ (Instagram, Zalo, Facebook, Shopee, Lazada Lazada.v.v.. Website, QR code, TRONG CẢ HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN MÃ TẢ SẢN PHẨM CỦA LIVE/ VIDEO just.better.'
Có thể là hình ảnh về 1 người, điện thoại và văn bản cho biết '5. Nghi ngờ là quảng cáo 3:40 3:31 Mô Môta: Nội dung có như đang quảng cáobán sản phẩm nhưng không có gắn giỏ hàng TikTok Shop. TikTokShop Nộidung quảng phẩm gắn GỢI Ý: tất cả LIVE hoặc video quảng cáo bán sản phẩm cần phải được gắn link giỏ hàng TikTok Shop ngay từ ban đầu (trưác khi đăng tải) để được công nhận là nội dung thương mại điện tử của TikTok Shop. <xx× TikTok 132.0K っ Danhsáchphátktk Xemsânphẩm(4) ✓✓✓✓ klynBloodPop!- SyKo) Danh Shoppingday'
Tìm hiểu thêm về các khóa học Facebook Marketing tại :